معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

معاونت طب سنتی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب دا؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا گفت: اگر هنگام خرید محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی  و بهداشتی ما به برچسبی كه بر روی فرآورده نصب است دقت كنیم ممكن است به4 آرم برخورد كنیم كه خوب است اطلاعاتی در مورد آن داشته باشیم.

دکترمحبی افزود: آرم سازمان غذا و دارو؛ كه این آرم یا نشان در تمامی محصولات خوراكی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی تحت نظارت و كنترل سازمان غذا و دارو مشاهده می شود كه با كنترل و نظارت بر تمامی فرآیندهای تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی و پس از اطمینان از شرایط خوب و بهداشتی مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو تحت عنوان پروانه بهداشتی ساخت یا كد بهداشتی به محصول مورد نظر اعطا می شود. درج  شماره پروانه بهداشتی ساخت در زیر نشان فوق برای محصولات سلامت محور اجباری بوده و بدون آن محصول مورد نظر غیرمجاز و تقلبی محسوب می گردد.

 ifda11

وی با اشاره به نشان ایمنی و سلامت اظهار داشت : این نشان كه از سوی سازمان غذا و دارو به فرآورده های غذایی و آشامیدنی كه علاوه بر بهره گیری از مواد اولیه سالم و تولید در شرایط خوب بهداشتی با فرمولاسیون بهینه و افزون بر حداقل خصوصیات مورد انتظار و خواص ذاتی محصول، دارای ویژگی های ممتاز و مولفه های سلامت با هدف ارتقای ایمنی و سلامت مصرف كننده باشند اعطا می شود. این علامت در روی برچسب محصولات خوراكی و آشامیدنی به عنوان نشان تشویقی بر روی محصولات كسب كننده این نشان درج می گردد.نشان ایمنی و سلامت بالاترین نشان كیفیت و ایمنی محصولات تولیدی در كشور می باشد.

eimeni

معاون غذا و داروی دانشگاه گفت : نشانگر تغذیه ای یا چراغ راهنمای تغذیه ای كه علامت جدیدی است كه بر روی محصولات خوراكی و آشامیدنی مشاهده می كنیم و گامی موثر در آگاهی عمومی از اطلاعات تغذیه ای محصولات تولیدی كارخانجات می باشد.نشانگر تغذیه ای میزان كالری موجود در هر سهم از محصولات و اطلاعات مرتبط با مقادیر نمك،قند،چربی كل و اسیدهای چرب ترانس را با توجه به میزان و محدوده تغذیه ای آنها با رنگ های قرمز(زیاد)، نارنجی(متوسط)، سبز(اندك) نشان می دهد.نشانگر تغذیه ای ضمن آگاهی دادن از مقادیر مواد مصرفی خوراكی،آشامیدنی با رنگ های مختلف با توجه به شرایط جسمی هر فرد انتخاب بهتری را به شما پیشنهاد می كند.

taghzyeh

دکترمحبی با بیان اینکه برچسب اصالت و سلامت كالا اقدامی نوین در راستای مبارزه با قاچاق و تقلب می باشد، گفت: تحت نظر سازمان غذا و دارو و صرفا برای محصولات وارداتی به منظور شناسایی كالای مجاز و غیر مجاز بر روی محصولات سلامت محور انواع دارو، محصولات خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نصب می گردد.صرفا بودن این برچسب دلیل مجاز بودن محصول مورد نظر نمی باشد و جواب استعلام با یكی از روش ها و مطابقت آن با مندرجات روی محصول اصالت كالا را مشخص می كند.

esalat