معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

اعضا هیات علمی

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دکتر محمدهاشم هاشم‌پور دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی

معرفی

معرفی طب سنتی ایران، میراث گران‌قدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران‌های گذشته به ویژه دوران۱۴۰۰ساله تمدن ایرانی-اسلامی است که نه تنها در دوران گذشته بلکه برای دنیای امروز و فردا نیز در این دریای پهناور، ...