معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

ویزیت سنتی

با عنایت به این نکته که اصلی ترین رکن و رسالت مکتب طب سنتی ایران ارائه خدمت به جامعه در زمینه پیشگیری و درمان است و همچنین با توجه به این مطلب که دید کل‌نگر، اهمیت پرداختن به ذهن و مسایل روحی-روانی، و برخی اقدامات درمانی این مکتب نظیر فصد، حجامت، بیوتراپی، آبزن، حقنه و ... نیاز به فضاهای ویژه و اختصاصی دارد، جهت نیل به این اهداف ساخت و راه‌اندازی سلامتکده‌های اختصاصی سنتی از ملزومات حیاتی در این راستا می‌باشند. در همین راستا و با همیاری و پشتیبانی همه جانبه جناب آقای دکتر خدادوست معاونت محترم طب سنتی وقت و جناب آقای دکتر عسکری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا و همچنین پیگیری و تلاش‌های بی‌وقفه جناب آقای دکتر هاشم‌پور، سلامتکده بیمارستان شریعتی فسا راه اندازی شد و موافقت جهت احداث سلامتکده‌ای استاندارد دیگری نیز اخذ گردید. 

برنامه هفتگی سلامتکده طب سنتی بیمارستان دکتر شریعتی
روزهای هفته صبح عصر در کلیه زمان‌های باز بودن سلامتکده، انجام اعمال یداوی از قبیل: حجامت، فصد (رگ زدن)، بادکش، زالو درمانی و ماساژ صورت می‌گیرد.
شنبه   دکتر صدیق
یکشنبه دکتر صدیق دکتر هاشم‌پور
دو شنبه دکتر صدیق – دکتر هاشم‌پور دکتر هاشم‌پور
سه شنبه دکتر هاشم‌پور دکتر صدیق
آدرس و شماره تماس: فسا، بیمارستان دکتر شریعتی، 53359821-071

 

 

 Slide1