معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

داروخانه سنتی

داروخانه سنتی

داروخانه سنتی داروخانه طب سنتی در محل سلامتکده طب سنتی بیمارستان دکتر شریعتی راه‌اندازی  شد تا با سهولت و توان بیشتری در خدمت مراجعه کنندگان محترم باشیم.

ویزیت سنتی

ویزیت سنتی با عنایت به این نکته که اصلی ترین رکن و رسالت مکتب طب سنتی ایران ارائه خدمت به جامعه در زمینه پیشگیری و درمان است و همچنین با توجه به این مطلب که دید کل‌نگر، اهمیت پرداختن به ذهن و مسایل روحی-روانی، و برخی اقدامات درمانی این مکتب نظیر فصد، حجامت، بیوتراپی، ...