معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

گروه آموزشی طب سنتی

برگزاری دوره آموزشی

آموزش بهداشت برای عموم

آموزش بهداشت برای عموم با عنایت به این نکته که اصلی ترین رکن و رسالت مکتب طب سنتی ایران ارائه خدمت به جامعه در زمینه پیشگیری و ارتقاء سطح سلامتی است. آشنایی مردم عزیزمان با نقطه نظرات ارزشمند طب سنتی در زمینه "نگهداشت تندرستی" یا همان "حفظ الصحه" و آموزه های بهداشتی این مکتب، ...