معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

برنامه آموزش بهداشت

با عنایت به این نکته که اصلی ترین رکن و رسالت مکتب طب سنتی ایران ارائه خدمت به جامعه در زمینه پیشگیری و ارتقاء سطح سلامتی است. آشنایی مردم عزیزمان با نقطه نظرات ارزشمند طب سنتی در زمینه "نگهداشت تندرستی" یا همان "حفظ الصحه" و آموزه های بهداشتی این مکتب، نخستین گام در جهت فرهنگ سازی و ایجاد تغییر در رفتار و عملکرد مردم خواهد بود. تا انشا ا... با عمل به این دستورات از سلامت جسمی و ذهنی بیشتری برخوردار شده و کمتر در معرض ابتلا به انواع بیماری ها قرار گیرند. یادمان باشد که دستورات کلی تندرستی از منظر طب سنتی یا همان اصول ششگانه سلامتی (سته ضروریه)، همان گونه که از نامشان پیداست؛ در اکثر موارد برای حفظ سلامتی یا همان سالم ماندن کارآیی دارند. هرچند در بهبود بیماری ها و بازگشت به وضعیت سلامت نیز بکار می روند. بنابراین رعایت آنها را به تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان توصیه میکنیم. بعلاوه، همانند تمامی قواعد کلی، این دستورات نیز بسته به محل زندگی، جنس، سن، مزاج و فصول مختلف نیاز به اصلاحات جزئی و تبصره هایی دارند تا از حد اکثر کارآیی و تاثیر برخوردار شوند.

در لینکهای پایین برنامه های خلاصه شده در خصوص کلیات آشنایی با طب سنتی و اصول نگهداشت تندرستی آن جهت دسترسی شما عزیزان قرار داده شده اند. امید آن داریم که با علم و عمل به این آموزه ها از زندگی سلامت تری برخوردار شوید.

جهت مشاهده هر برنامه روی شماره آن کلیک کنید:

1 مقدمه و کلیات (1) 8  آداب خوردن (3) 15 نگهداشت و دور ریز
2 مقدمه و کلیات (2) 9 آداب خواب و بیداری (1) 16 استرسهای روحی-روانی (1)
3 هوا 10 آداب خواب و بیداری (2) 17 استرسهای روحی-روانی (2)
4 آداب نوشیدن (1) 11 آداب خواب و بیداری (3) 18 استرسهای روحی-روانی (3)
5 آداب نوشیدن (2) 12 آداب خواب و بیداری (4) 19 استرسهای روحی-روانی (4)
6 آداب خوردن (1) 13 فعالیت بدنی (1) 20 جمعبندی (1)
7 آداب خوردن (2) 14 فعالیت بدنی (2) 21 جمعبندی (2)