معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

واحدها و چارت

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی ما خدمتگزاران، مديران و كاركنان معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت خدمت، تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت حق تعالي است بر باورهاي زير هم‌پيمان، استوار و تلاش خواهيم كرد: -          ضمن حضور منظم و به موقع در محل كار و رعايت انضباط ...

رسالت و اهداف

رسالت و اهداف «به نام خداوند جان و خرد» رسالت و چشم انداز این معاونت به قرار زیر است:  رسالت: معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در راستای احیای طب سنتی و دستیابی به دانش مستحکم این رشته، برخورداری از حداکثر توان بهداشتی-درمانی و ارتقاء ...