معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

منشور اخلاقی

ما خدمتگزاران، مديران و كاركنان معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت خدمت، تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت حق تعالي است بر باورهاي زير هم‌پيمان، استوار و تلاش خواهيم كرد:

-          ضمن حضور منظم و به موقع در محل كار و رعايت انضباط اداري و پوشش و ظاهري مناسب و آراسته موافق با فرهنگ اسلامي، بهترين روش‌ها را براي ارايه خدمات با كيفيت مطلوب به مردم بكار گيريم.

-          به ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مطابق با آموزه‌هاي ملی، ديني و اسلامي، اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبند باشيم.

-          ارتقا سلامت همه جانبه مردم و جامعه را وظيفه اصلي خود فرض نماييم.

-          امور و وظايف محوله را براساس زمانبندي مشخص با مستندسازي روش‌ها انجام داده و براي انجام مطلوب وظايف، دانش و مهارت خود را ارتقا دهيم.

-          خدمات، فرصت‌ها و تسهيلات را عادلانه، بدون تبعيض، كاستي، نقص و با اخلاق و پرهيز از هر گونه غرض‌ورزي و كينه‌توزي ارايه و توزيع نماييم.

-           حفاظت از كرامت انساني و شأن اجتماعي همه مراجعين را وظيفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتني با مردم را سرلوحه كار خود قرار داده، مشكلاتشان را با حوصله و دقت شنيده، ضمن رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حاكم و با پرهيز از هرگونه توصيه و اهمال كاري در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحيح و سريع كار ارباب رجوع را به سرانجام رسانيم.

-          در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش طب سنتی از هیچ کوششی فروگذار نباشیم.

-          در حفظ اموال و تجهيزات اداري كوشا بوده از مسووليت و اختيارات خود به طور صحيح استفاده نماييم و در كليه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانيم.