معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

رسالت و اهداف

«به نام خداوند جان و خرد»

رسالت و چشم انداز این معاونت به قرار زیر است:

 رسالت:

معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در راستای احیای طب سنتی و دستیابی به دانش مستحکم این رشته، برخورداری از حداکثر توان بهداشتی-درمانی و ارتقاء سطح سلامت همه‌جانبه مردم و منطقه، ماموریت ساماندهی ابعاد مختلف طب سنتی از طریق تدوین و ارتقاء محتوای علمی-آموزشی این رشته، آموزش به گروه‌های هدف، طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، راه اندازی و تجهیز سلامتکده‌های طب سنتی، ایجاد ارتباط موثر با دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور و پایش و نظارت مستمر بر این فعالیت‌ها را برعهده دارد و با تاکید بر ارزش‌ها و آموزه‌های ملی-مذهبی و نیروهای متخصص و متعهد خود را در تحقق این اهداف متعهد می‌داند.  

چشم‌انداز:

ما برآنیم تا با توکل بر خدا شاهد استفاده از تمامی قابلیت‌های طب سنتی در زمینه‌های علمی، بهداشتی و درمانی و دست‌یابی به جامعه‌ای برخوردار از حداکثر سطح بهداشت و سلامت باشیم.

اهداف این معاونت عبارتند از:

-          سیاست گذاری در راستای دستیابی به اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی در کلیه عرصه‌های انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری.

-          تدوین و ارتقاء محتوای علمی مورد نیاز جهت آموزش و پژوهش دانشجویان و فارغ التحصیلان طب سنتی

-          تدوین و ارتقاء محتوای علمی مورد نیاز جهت تدریس موازین و کلیات طب سنتی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان و متخصصین طب رایج.

-          تدوین و ارتقاء محتوای علمی مورد نیاز جهت آموزش موازین و کلیات بهداشتی طب سنتی (سبک زندگی سالم) در سطح جامعه و برای عموم مردم.

-          ایجاد ارتباط موثر و هماهنگی بین سیاست‌های کلی طب سنتی وزارت‌خانه با سایر بخش‌های دانشگاه علوم پزشکی فسا برای ایجاد مشارکت حداکثری جهت نیل به اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی مشترک.

-          ایجاد ارتباط موثر بین گروه طب سنتی با سایر بخش‌ها و مراکز مربوط به امر آموزش، پژوهش و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا و استان فارس.

-          ایجاد ارتباط موثر بین گروه طب سنتی با سایر مراکز آموزش، پژوهش و درمان دانشگاهی در سطح استان، کشور و بین المللی.

-          نظارت و پایش فعالیت‌های مرتبط با طب سنتی در دانشگاه و شهرستان فسا