معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tpm banner

پرسنل و کارکنان

برای مشاهده مقالات بین المللی اعضای هیات علمی گروه طب سنتی فسا بر روی نام اساتید کلیک کنید:

دکتر محمدهاشم هاشم‌پور

دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی